GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00886 Projekt címe: Magas tejzsírtartalom elérése rostpótló adalékanyag hozzáadásával tejelő szarvasmarha állományban

Tejzsírtartalom növelése a tejelő szarvasmarha állományban 

A tej az alapvető élelmiszerek csoportjába tartozik. A tej jótékony élettani hatásai már régóta ismertek, ezért napi szinten is ajánlják a tejtermékek fogyasztását. Azzal a céllal pályázatunk, hogy a tehenészeti telepünkön a tehénállomány egy részének kísérleti jelleggel magas fehérje és rosttartalmú takarmányt biztosítva, a kiválasztott egyedek képesek legyenek magasabb tejzsír tartalmú tej előállítására. Ezzel nemcsak a tejpiac irányából érkező elvárásoknak – magas nyersfehérje és magas nyerszsírtartalom – felelhetünk meg, hanem a tudatos és egészséges életmódot kedvelők igényeit is ki tudjuk a jövőben szolgálni.

Csak a növények tartalmaznak nyersrostot, melynek legnagyobb mennyiségben jelen lévő alkotói a cellulóz, a hemicellulóz és a lignin. A kérődzők a bendőjükben élő baktériumok segítségével képesek a cellulóz és hemicellulózt lebontani, míg a rostalkotókhoz kapcsolódó lignin gátolja a mikrobiális tevékenységet. A mikroorganizmusok a folyamat során keletkező szénhidrátok illózsírsavakká alakításával tesznek szert a szaporodásukhoz elengedhetetlen energiára. A tejzsírt felépítő zsírsavak akár 65%-a is bendőben keletkezett illózsírsavakból jöhet létre.

Az emészthetőséget – az állat fajtáján kívül – például az elfogyasztott takarmánynövény vegetációs stádiuma, a takarmánykezelési módok, valamint a takarmány tárolása is befolyásolhatja. A szervesanyag és a nyersrost bendőbeli lebonthatóságának növelésével javul az energiaellátás és a mikroorganizmusok fehérjeszintézise. A kísérletben szereplő készítmény három fermentációs kivonatra bontható és a készítmény hozzájárulhat a TMR emészthetőségének javításához. A termék hatásmechanizmusa két részből tevődik össze: működése révén közvetlen enzimaktivitást fejt ki a bendőben, valamint fermentációs kivonatként mintaboltijain keresztül közvetve stimulálja a bendő mikroorganizmusait. Használatával pozitívan módosul a rost/keményítő és a fehérje lebonthatósága, változik a bendő mikrobaösszetétele továbbá javul az enzimaktivitás.

A projekt során végzett kísérletek esetébe nő az állomány tejtermelése és az alapértékekhez képest nő a nyerszsír és nyersfehérje mennyisége. A kísérletben használt rostpótló adalékanyag a receptúra szerint összeállított takarmányban lévő nyersrost bontását segíti elő és egészíti ki, ezáltal növelve a tejtermelés hatékonyságát és intenzitását. Ez a kísérlet hozzájárul az élelmiszerbiztonsági elvárásoknak megfelelő, jó minőségű és piaci igényeket kielégítő tejtermék előállításához.

Örömünkre szolgált és új távlati lehetőségeket jelentett, hogy a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” elnevezésű pályázat keretein belül támogatást nyert és 2020. júliusában megkezdődhet a „Magas tejzsírtartalom elérése rostpótló adalékanyag hozzáadásával tejelő szarvasmarha állományban” című projekt a telepen. A támogatás elnyerésével egyidősben valósul meg a piaci igények kiszolgálása és a tehenészeti telepünkön lévő tehénállomány egészségügyi állapotának javítása is. A kísérleti időszak alatt a napi takarmányadag összeállítása a Vitafort Zrt. szakspecialistái útmutatása alapján, velük együttműködésben történik.

Támogató neve: Pénzügyminisztérium

Támogatási szerződés száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00886

Kedvezményezett neve: PUSZTAVÁMI TEJSZÖVETKEZET Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: Magas tejzsírtartalom elérése rostpótló adalékanyag hozzáadásával tejelő szarvasmarha állományban

Támogatási szerződés szerinti vissza nem térítendő támogatási összeg100 966 833 Forint

Támogatási szerződés szerinti visszatérítendő hitel összeg64 251 621 Forint

Vissza nem térítendő támogatás mértéke (%) -ban: 55%

Visszatérítendő hitel mértéke (%) -ban: 35%

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. 05. 30.

Projekt befejezési dátuma: 2022.06.30.

Pályázat Indul!

2020. augusztus 1.

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a mai napon a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. telephelyén a GINOP-2.1.2-8-1-4-12-2019-00886 azonosítószámú nyertes pályázatnak köszönhetően megkezdődhetett egy nagyon izgalmas kísérlet tehenészetünkben!

Néhány szó a kísérletről:

Napjainkban a tejpiac irányából elvárás a magas nyersfehérje és tejzsír tartalom, amely által jobb minőségű tejtermékek állíthatók elő (pl.: tejföl, vaj… stb.). A megtermelt nyers tej beltartalmi értékeit befolyásolja az állat fajtája illetve a takarmánynövény vegetációs stádiuma, annak tárolása és kezelése is. A megtermelt tej mennyiségét és beltartalmi értékeit (tejzsír, tejfehérje) a takarmányozás révén jól lehet befolyásolni. A megfelelő takarmányozási technológia kialakítása során hangsúlyt fektetünk a bevitt fehérje és energia egyensúlyára, amelynek szerves részét képezi a megfelelő mennyiségű és minőségű rostbevitel is. Az optimális receptúra kialakításakor a takarmánynövények beltartalmi értékei, az állat igényét és a termelési célt vesszük figyelembe. Meghatározó szempont a takarmányok emészthetősége, amely függ a bendőműködéstől, a takarmánynövény betakarításának időpontjától és kezelésétől. Annak érdekében, hogy a szerves anyag és nyersrost lebontása a bendőben könnyebb folyamattá váljon, a takarmányhoz külső eredetű (exogén) enzimeket teszteltünk. A kísérletben használt rostpótló adalékanyag a takarmányreceptúrában lévő nyersrost bontását segíti és egészíti ki, ezáltal növelve a termelés hatékonyságát és intenzitását.

A Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. kísérleti rostkiegészítő takarmánya három fermentációs kivonatra bontható. A Bacillus subtilis a fehérjebontást segíti, az Aspergillus oryzae a keményítő bontásáért felel, a Trichoderma viride rostbontó hatással bír,amely komplex készítmény hozzájárulhat az emészthetőség javításához.

A korábban elvégzett hasonló jellegű vizsgálatokkal ellentétben, ebben a kutatási projektben a takarmányozási technológia során a fenti exogén enzimek alkalmazása mellett, az etetett teljes értékű takarmánykeverék (TMR) összetétele is alakításra kerül. Az etetett abrak mennyisége csökken, a kimaradt abrak pótlása a szójababhéjba kevert enzimkészítménnyel történik meg.

 A gyártó által végzett kísérletek során nőtt az állomány tejtermelése és az alapértékekhez képest nőtt a nyerszsír és nyersfehérje mennyisége is. A készítmény a hőstressz hatására bekövetkező termeléscsökkenés mérséklésének vizsgálatánál is jól szerepelt. Mivel a készítményt tartalmazó fermentációs kivonatok takarmányozási célú használatáról szóló szakirodalom szűkös, így a magyar telepi körülmények között való tesztelés során szerzett tapasztalatok, kulcsfontosságúak lehetnek a takarmányozástudományi szakemberek számára.

Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. megvalósíthasson egy ilyen úttörő takarmányozástudományi kísérletet.  A régóta fennálló partneri kapcsolat a Vitafort Zrt-vel, az általuk előállított takarmányok kiváló minősége és a mindig elérhető szakmai segítség a részükről biztosította, hogy a kísérleti időszak alatt rengeteg új, hasznos tapasztalatot szerezhet tehenészetünk.

A kísérletet két időszakra bontottuk, mivel az egyidőben történő, párhuzamos etetési vizsgálat a csoportok között nem kivitelezhető telephelyünkön.

Az I. kísérleti (etetési) időszakot (2020. 08. – 09. – 10. hónapok) az I. kontrollidőszak követi majd (2020. 11. – 12. és 2021. 01. hónapok). Ekkor 3 hónap kísérleti rostkiegészítő takarmánnyal történő etetést 3 hónap kontroll időszak követ majd, ahol megfigyelhetjük a különbséget az etetett és a kontroll időszakokban a napi tejtermelés mennyiségének, a tej összetételének, az egyedek anyagcsere profil vizsgálatának, a tőgygyulladások számának és az általános kondíció tükrében.

A II. kísérleti időszak pontosan 1 évvel követi az I. kísérleti időszakot, hogy a két időszak alatti megszerzett adatok jól összevethetőek legyenek majd a kiértékelés szakaszában.

Ami eddig történt:

2020 júliusában a telep aktuális helyzetének és állományának felmérése (ivóvíz és takarmányfelvétel, tejtermelési adatok) alapján megtörtént a kísérleti csoportok kialakítása a telepen belül. A kísérletben a telepen lévő fogadó, üsző nagytejű, nagytejű és közepes tejű állományból vesznek részt egyedek, melyek a megelőző klinikai vizsgálat során egészségesnek bizonyultak. A csoportbeosztások az itt megszerzett adatok alapján történtek meg.

Izgatottan és várakozással nézünk az elkövetkező időszak elé!


Összefoglaló az I. kísérleti etetési szakaszról

Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. telephelyén a GINOP-2.1.2-8-1-4-12-2019-00886 azonosítószám alatti K+F pályázat I. kísérleti etetési időszaka – amely 2020. augusztus hónaptól 2020. október hónapig tartott – lezárult.

A 2020 júliusában megtörtént kísérleti csoportok kialakítása után – mely a telepen lévő fogadó, üsző nagytejű, nagytejű és közepes tejű állomány, előzőleg klinikai vizsgálat során egészségesnek bizonyult egyedeiből kerültek kiválasztásra – 2020. augusztus 1-én megindulhatott a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. pusztavámi tehenészeti telephelyén a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. kísérleti rostkiegészítő takarmányának etetésére irányuló takarmányozástudományi kísérlet!

A kísérlet I. szakaszának általános tapasztalatai:

A Vitafort Zrt. szakemberei maximális segítségnyújtása mellett sikerült az I. etetési időszakot sikeresen lezárni. A szakemberek által meghatározott takarmányreceptúrák a kísérlet megkezdése előtt elvégzett laboratóriumi vizsgálat és a napi fejések eredményei, illetve a kísérletben részt vevő szoros megfigyelés alatt lévő egyedek fizikai állapotának változásait figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az I. kísérleti etetési időszak lezárulta előtt, október végén került sor a takarmányozási kísérletben résztvevő egyedeknek az ebben a kísérleti időszakban utolsónak számító laborvizsgálatra.

Bár a tejleadás mennyisége az etetési hónapok során némileg csökkent, a korábbi évek adatait ismerve azonban, ez elsősorban a hosszú, forró nyarat kísérő meleg ősz okozta hőstressznek tudható be.

Összefoglaló az I. kontroll szakaszról

Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. telephelyén a GINOP-2.1.2-8-1-4-12-2019-00886 azonosítószám alatti K+F pályázat I. kísérleti kontroll időszaka – amely 2020. november hónaptól 2021. január hónapig tartott – lezárult, ezzel véget ért a takarmányozási kísérletünk I. szakasza.

A kísérlet I. kontroll szakaszának általános tapasztalatai:

A korábban a kísérletben részt vevő egyedek tejleadásának mennyisége a kontroll időszakban fokozatosan emelkedni kezdett, és növekvő tendenciát mutatva kapaszkodott korábban nem látható szintre. A kísérletben részt vevő állomány csoportokban a tőgygyulladások száma szintén csökkenni kezdett a kontroll időszak első két havában, majd újra hirtelen emelkedett a kezelendő egyedek száma 2021. januárjára.

Összefoglaló a II. kísérleti etetési szakaszról

Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. telephelyén a GINOP-2.1.2-8-1-4-12-2019-00886 azonosítószám alatti K+F pályázat 2021. augusztustól 2021. október hónapig tartott II. kísérleti etetési időszaka lezárult.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy az I. kísérleti időszak lezárultát követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala KF2100030/7 szám alatt projektminősítés iránti kérelmünket jóváhagyta, és az itt folyó takarmányozástudományi kísérletet kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősítette.

A 2020. évi I. kísérleti etetési időszak indulási tapasztalatai alapján az idei, II. etetési kísérleti szakasz már könnyebben indult. Az új kísérleti csoportok kialakítása az előző évvel megegyezően fogadó, üsző nagytejű, nagytejű és közepes tejű állomány klinikai vizsgálat során egészségesnek bizonyult egyedeiből került kiválasztásra. Az indulást megelőzte még egy, a kiindulási állapotot felmérő 2021. 07. 21-i laborvizsgálat. Ezt, 1 hónapnyi rostpótló adalékanyag hozzáadásával történő etetés elteltével követte a 2021. 08. 31-én elvégzett laborvizsgálat.

A kísérlet II. etetési szakaszának általános tapasztalatai:

A Vitafort Zrt. szakemberei által meghatározott takarmányreceptúrák most is a kísérlet megkezdése előtt elvégzett laboratóriumi vizsgálat és a napi fejések eredményei, illetve a kísérletben részt vevő szoros megfigyelés alatt lévő egyedek fizikai állapotának változásait figyelembe véve kerültek meghatározásra. A II. kísérleti etetési időszak lezárulta előtt, 2021. október 26-án került sor a takarmányozástudományi kísérletben résztvevő állománycsoportok utolsó laborvizsgálatra.

 

A II. kísérleti szakasz első etetési hónapjában – azaz 2021. év augusztus hónapban – magasabb indulási adatok voltak a tejleadás tekintetében, mint az előző év ugyanezen időszakában. A 2021-es év forró nyarának hatásai most is érezhetőek voltak a tejleadás csökkenésében, a hőstressz miatt szeptemberre ismét kevesebb tejet adtak a kísérleti csoportban résztvevő egyedek augusztushoz képest. A  kísérleti rostpotló anyag etetését követően az előző, 2020-as év ezen időszakához képest azonban szembeötlő a változás, hogy a havi tejleadás mennyisége csak a felével csökkent: 23.600 l helyett, csak 10.800 l  csökkenést mutattak a számok, amelyek aztán októberre még az augusztusinál is sokkal jobb eredményt mutattak. Míg az I. kísérleti etetési időszak utolsó havában, 2020 októberében még mindig csökkenő tendenciát mutattak a tejleadási számok, addig a II. kísérleti etetési időszakot tekintve, az előző évhez képest 80510 literrel több volt a havi össztej mennyisége a kísérletben részt vevő csoportok egyedeinél. 

A gyulladásos tőgymegbetegedések száma sajnos végig fokozatosan, de növekvő tendenciát mutattak a II. kísérleti etetés időszaka alatt.

Összefoglaló az II. kontroll szakaszról

Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. telephelyén a GINOP-2.1.2-8-1-4-12-2019-00886 azonosítószám alatti K+F pályázat II. kísérleti kontroll időszaka – amely 2021. november hónaptól 2022. január hónapig tartott – lezárult. Ezzel nemcsak a takarmányozástudományi kísérletünk II. szakasza ért véget, de be is fejeződött a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. történetének eddigi leghosszabb takarmányozási kísérlete mely 2020. augusztus 1-én indult.

A kísérlet II. kontroll szakaszának általános tapasztalatai:

A kísérletben részt vevő csoportok egyedeinél a tejleadásának mennyisége a kontroll időszak első, 2021. november hónapjában hirtelen nagy visszaesés volt tapasztalható (kb. 48.000 l) majd decembertől lassan, fokozatos emelkedésbe kezdett. A kísérletben részt vevő állománycsoportokban a tőgygyulladások száma az első hónapban csak kissé emelkedett az októberi szinthez képest. A kontroll időszak utolsó két havában: december – január hónapban viszont nagy ugrással nőtt meg a kezelésre szoruló egyedek száma.